Brit

Navn: Brit DH4089

Mor: Belita
Far: Aage XX
Morfar: Donauwind

Født den 24.05.1990

På denne hoppe har vi avlet Fruerlundens Fairy og Fruerlundens Female